Käyttöliittymäsuunnittelu – mitä se on?

Käyttöliittymäsuunnittelu voi olla monille vieras sana, mutta sillä tarkoitetaan jonkin ohjelmiston, nettisivun, tietokoneen, mobiililaitteen tai palvelun toteutusta. Tavoitteena on luoda käyttäjälle mahdollisimman selkeä käyttöympäristö, eli käyttöliittymä. Käyttöliittymäsuunnittelijat tekevät tärkeää työtä suunnittelemalla meille tulevaisuuden palveluja ja kehittämällä mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ohjelmistoja ja laitteita. Jokaisen käyttöliittymäsuunnittelijan tulee kuitenkin käydä ensin läpi käyttöliittymäsuunnittelu koulutus.

Käyttöliittymäsuunnittelu ja sen perusteet

Hyvin suunniteltu käyttöliittymä johtaa aina hyvään ja miellyttävään käyttäjäkokemukseen. Hyvä käyttöliittymäsuunnittelija osaa suunnitella ohjelmiston niin, että käyttäjä pystyy mahdollisimman tehokkaasti ja vaivattomasti saavuttamaan tuotteen tai palvelun päämäärän. Paras mahdollinen käyttöliittymä on sellainen, jonka käytön aikana käyttäjä ei edes huomaa, kuinka hän pääsi pisteestä A pisteeseen B. Käyttöliittymäsuunnittelu voi olla joko käyttäjälähtöistä suunnittelua tai käyttäjää ohjaavaa suunnittelua. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa otetaan aina huomioon käyttäjän omat tarpeet sekä tottumukset. Sen tavoitteena on luoda käyttäjälle sellainen käyttäjäkokemus, joka mukailee hänelle luonnollista tapaa toimia. Käyttäjää ohjaavassa suunnittelussa puolestaan korostetaan toteuttajan omia tavoitteita ja sitä, miten käyttäjää voidaan ohjata toimimaan halutulla tavalla. Tällaista lähestymistapaa hyödynnetään usein verkkokaupoissa, joiden tavoitteena on lisätä myyntiä ja saada käyttäjä ostamaan tuotteita. Käytettävyys ja tehokkuus eivät kuitenkaan ole aina avainasemassa käyttöliittymäsuunnittelussa, vaan siinä voidaan tähdätä myös hauskanpitoon ja miellyttävien kokemuksien luomiseen. Käyttöliittymiä voidaan myös tahallisesti suunnitella epäkäytännöllisiksi siten, että käyttäjää voidaan tahallaan ohjata rekisteröitymään palveluun tai ostamaan jotain vasten tahtoaan. Jos jokin palvelu toimii käyttäjän odotusten vastaisesti, hän voi hämmentyä. Siksi on erittäin tärkeää käyttää mahdollisimman käyttäjäystävällisiä toimintatapoja käyttöliittymän suunnittelussa.

Hyvä käyttöliittymäsuunnittelija osaa ottaa huomioon käyttöliittymäsuunnittelun perusteet. On tärkeää ottaa huomioon se, kenelle palvelua suunnittelee ja mistä lähtökohdista laitteen tai ohjelmiston käyttäjät tulevat. Täytyy myös kiinnittää huomiota eri malleihin eli käyttäjien tapoihin tehdä asioita. Niiden avulla voidaan luoda vakaa rakenne hyville käyttäjäkokemuksille, sillä hyvä rakenne ja järjestys ovat aina käyttäjien suosiossa. Myös visuaalista hierarkiaa tulee hyödyntää suunnittelussa tarkasti, sillä sen avulla käyttäjän huomion voi viedä juuri niihin asioihin, jotka haluaa heidän ensimmäisenä huomaavan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi kuvien, mainostekstien ja värien tietynlaisella asettelulla, jotta käyttäjän huomio kiinnittyy niihin ensimmäisenä. On myös tärkeää käyttää suunnittelussa sellaisia termejä ja sanoja, jotka käyttäjät ymmärtävät, ja muistaa pitää asiat mahdollisimman yksinkertaisina. Tällä tavalla jokainen voi käyttää suunniteltua laitetta tai palvelua tasavertaisesti. Käyttöliittymäsuunnittelussa tapahtuu usein virheitä, sillä se on jatkuvaa oppimista ja uuden kehittämistä. Virheistä on tärkeää ottaa opikseen ja pyrkiä välttämään niitä parhaansa mukaan tulevaisuudessa. Koska jokainen käyttöliittymäsuunnittelija suunnittelee aina tulevaisuuden palveluja käyttäjien vaatiman tason mukaisesti, myös käyttöliittymäsuunnittelu menee koko ajan hurjaa vauhtia eteenpäin. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokainen käyttöliittymäsuunnittelija pysyy vauhdissa mukana.

Hyvä käyttöliittymäsuunnittelija ottaa käyttäjät huomioon

Käyttöliittymäsuunnittelu on parhaimmillaan erittäin antoisaa työtä

Käyttöliittymäsuunnittelijaksi voi opiskella suorittamalla palvelumuotoilun ammattitutkinnon. Tällöin pääsee suunnittelemaan tulevaisuuden palveluja ja myös vaikuttamaan niihin. Koulutuksessa oppii ajattelemaan palveluja käyttäjien näkökulmasta ja keräämään käyttäjien palautetta sekä ideoita, joita voi myöhemmin hyödyntää itse käyttöliittymäsuunnittelussa. Lisäksi oppii suunnittelemaan monipuolisesti erilaisten sivujen sisältöä sekä käyttämään tehokkaasti kuvia, kuvaesityksiä, videoita ja erilaisia grafiikoita. Voi myös oppia ihmisten erilaisia toimintatapoja ja hyödyntää niitä itse suunnittelussa. Käyttöliittymäsuunnittelu on parhaimmillaan erittäin antoisaa ja palkitsevaa työtä, sillä se voi antaa tekijälleen paljon onnistumisen kokemuksia. On kuitenkin tärkeää muistaa, että jokainen käyttöliittymäsuunnittelija tekee välillä virheitä. Virheistä tulee ottaa opikseen, jotta voi kasvaa entistä paremmaksi suunnittelijaksi tällä koko ajan kehittyvällä alalla.

Vastaa